REZERVACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Vždy u lektora konkrétní akce/lekce/workshopu.
 • Za tyto podmínky zodpovídají konkrétní lektoři, nikoliv studio.

PODMÍNKY NÁHRAD

 • Vždy u lektora konkrétní akce/lekce/workshopu.
 • Za tyto podmínky zodpovídají konkrétní lektoři, nikoliv studio.

ETICKÝ KODEX

 • Prosíme, choďte včas a zůstávejte do konce. Pozdní příchody a předčasné odchody velmi ruší celý průběh programu, či lekce. 
 • Před a po lekci, či v pauzách kurzů prosím sdílejte své zážitky tiše, ať nerušíte ostatní.
 • Nešlapte prosím druhým na podložky.
 • Vždy se ujistěte, že máte vypnutý mobilní telefon, včetně vibrací.
 • Informujte prosím lektory předem, máte-li zdravotní, či psychické potíže, nebo se změnil váš zdravotní stav.
 • Studio je kompletně vybaveno, na lekce jógy však z hygienických důvodů doporučujeme vlastní podložku.

GDPR

 • Za GDPR v rámci konkrétních lekcí/akcí/workshopů
  zodpovídá vždy každý konkrétní lektor.

Pro údaje, které zpracovává Life Design studio platí

Účely zpracování

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány pro účely registrace k newsletteru, či whatsapp skupiny, poskytování našich služeb a potenciální komunikaci s vámi pro marketingové účely.

Druhy zpracovávaných údajů

Shromažďujeme následující typy osobních údajů:

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu.

Uchovávání a odstraňování údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu existence naší organizace. Máte právo zažádat o odstranění vašich údajů a my budeme postupovat podle vašeho požadavku.

Práva uživatelů

Jako uživatel máte následující práva ohledně vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných údajů
 • Právo na výmaz vašich údajů (pokud to není v rozporu s našimi zákonnými povinnostmi)
 • Právo na omezení zpracování vašich údajů
 • Právo na přenositelnost vašich údajů

Zabezpečení dat

Vaše osobní údaje jsou chráněny. Přístup k údajům má pouze majitel účtu a je zajištěno opatření pro zabránění neoprávněného přístupu, ztráty nebo krádeže.

Kontaktní informace

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na kontaktním údaji uvedeném na našich webových stránkách.